การชำระเงิน

ท่านสามารถเลือกธนาคารได้ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงไทย
เลขทึ่บัญชี 051-6-07365-6     
สาขาวรจักร  
ชื่อบัญชี บริษัท โอตานี่เซฟ จำกัด  

 

ธนาคารกรุงเทพ
เลขทึ่บัญชี 001-326732-3  
สาขาพลับพลาไชย  
ชื่อบัญชี บริษัท โอตานี่เซฟ จำกัด  

 

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี  065-2-15191-4
สาขาวรจักร
ชื่อบัญชี คุณศิริวรรณ ทรงจิตสมบูรณ์

 

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 037-2-52705-5
สาขาเฉลิมนคร 
ชื่อบัญชี คุณศิริวรรณ ทรงจิตสมบูรณ์ 


* Order id :

* Payment Informed :Date :

Time :

Amount :

Upload a slip :


* CAPTCHA


Submit
Thank You For Your Payment

Powered By OpenCart
Otani Safe Co.,Ltd. © 2017